هوش تجاری|سپهر‌نت ایرانیان

هوش تجاری ابزاری است که به شناسایی هوشمندانه داده‌های اطلاعاتی، تجمیع آنها و تحلیل چند بعدی داده‌ها که از منابع مختلف به دست آمده می پردازدو نیازهای اطلاعاتی و مدیریتی را در زمینه تصمیم‌سازی برطرف می‌کند.برای بسیاری از بانک ها و موسسات مالی، مدیریت موثر مشتریان در سطح شعب عامل حیاتی برای موفقیت است. در

ابزار مجازی‌سازی|سپهر‌نت ایرانیان

هوش تجاری(BI) مدت‌هاست که از یک کلمه کلیدی در صنعت به یک ضرورت در سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف تبدیل شده است. توانایی تشخیص داده‌های اطلاعاتی کلیدی در سازمان یا صنایع شما به صورت هم‌زمان، مهم‌ترین عامل در به روز‌‌‌رسانی سازمان در شرایط در حال تغییر تجارت این روزهاست. شما می‌توانید به سرعت و بدون هیچ