بکارگیری اینترنت اشیا در ایران|سپهر‌نت ایرانیان

سارا ستوده؛ ماهنامه عصر تراکنش / اینترنت اشیا شبکه‌ای بزرگ از اشیا و چیزهای به هم متصل و مرتبط است. باور اشتباه و نادرستی که از مفهوم اینترنت اشیا وجود دارد، این است که این تکنولوژی صرفاً عملیات کنترل از راه دور را دربر می‌گیرد، درحالی‌که وجه تمایز فناوری اینترنت اشیا و فناوری کنترل از راه دور