انواع رمزنگاری در بانکداي الکترونیکی|سپهر‌نت ایرانیان

بانکی دات آی آر: بانکداری الکترونیک  رد روند خود با چالشهایی نیزمواجه است. ما در اینجا به بررسی دقیق تر امنیت به عنوان بزرگترین چالش بانکداری می پردازیم. رمز نگاری در مبادلات بانکییک سیستم رمز نگاری (Cryptophytic) شامل روشی برای تغییر شکل پیامهاست که افرادمشخص بتوانند محتوای آن‌ها را بفهمند. رمز نگاری ، دانش ایجاد نظام‌های