سیستم یکپارچه و متمرکز بانکی(Core Banking System)

  تخصص و تجربه بیست ساله مدیران شرکت سپهرنت ایرانیان در زمینه پیاده سازی سیستم یکپارچه و متمرکز بانکی (Core Banking System) و آشنایی کامل در انتخاب این نرم افزارها و همچنین تجربه پیاده سازی و بومی سازی حداقل 3 نرم افزار مطرح بین المللی در ایران موجب گردیده تا با انتخاب کارشناسی راهکارهای مناسب و متناسب با نیازهای مشتریان انتخاب و به بازار ایران معرفی گردد. پارامترهای کلیدی انتخاب چنین نرم افزارهایی علاوه بر تواناییهای تجاری و فنی انعطاف پذیر بودن نرم افزار برای بومی سازی و پیاده سازی قوانین بانکداری اسلامی است.

  راهکارهای ارائه شده تا کنون شامل :

  • مشارکت در انتخاب و پیاده سازی نرم افزار Axsys (سیبا) بانک ملی ایران
  • انتخاب ، پیاده سازی و بومی سازی نرم افزار Symbols برای بانک کارآفرین
  • انتخاب و بومی سازی نرم افزار SAB فرانسه برای موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده

  در ارائه این راهکار شرکت سپهرنت ایرانیان خدمات ذیل را ارائه مینماید:

  • انتخاب نرم افزار بر اساس نیاز مشتری و بر پایه استانداردهای جهانی
  • تعیین نیازهای فنی و تجاری مشتری
  • پیاده سازی و بومی سازی نرم افزار
  • مدیریت و نظارت بر پیاده سازی پروژه
  • سازماندهی تیم اجرایی پروژه
  • انجام عملیات انتقال اطلاعات از سیستم قدیمی به سیستم جدید