• English (English)

موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده

موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده با بیش از 300 شعبه در سراسر کشور خدمات پولی و مالی را به مشتریان خود ارائه مینماید. این موسسه از یک سیستم نرم افزاری شعبه ای و بر اساس حساب استفاده مینمود. پروژه های انجام شده با این سازمان شامل: 

پروژه سیستم متمرکز و یکپارچه بانکی SAB : 
شرکت سپهرنت ایرانیان با عقد قرارداد پیاده سازی و بومی سازی نرم افزار متمرکز بانکی SAB فرانسه در سال 1388 با این موسسه ، عملیات بومی سازی و پیاده سازی این سیستم را آغاز نمود و در یک پروژه موفق توانست در بهمن ماه سال 1390 این پروژه را با موفقیت به اتمام برساند. در حال حاضر حدود 60 شعبه این موسسه از سیستم متمرکز بهره میبرند و مابقی شعب در حال راه اندازی میباشند.

پروژه انتقال اطلاعات :
 شرکت سپهرنت ایرانیان ، پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه سیستم متمرکز SAB موفق به عقد قرارداد جهت انتقال اطلاعات شعب از سیستم قدیمی به سیستم جدید گردید و با اختصاص تیم فنی خبره در این زمینه این مهم را به اجرا در آورد. در حال حاضر عملیات انتقال کامل اطلاعات بصورت full Function و راه اندازی شعب موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده توسط شرکت سپهرنت ایرانیان در دست اجرا میباشد.